Παρακαλώ συνδεθείτε
Εάν είστε συνταξιούχος τέως ΕΤΕΑΜ
Ανακοίνωση

* Σας ενημερώνουμε ότι από 01/04/2019 η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται αποκλειστικά με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΓΓΠΣ).


Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΕΠ από 11/2016
Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΜ από 9/2016

Τομείς που δίδονται Συγκεντρωτικοί Πίνακες Κρατήσεων (ν.3986/11, ν.4024/1, ν.4051/12, ν.4093/12)
ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΥΕΚ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΤΕΑΔ, ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΣΜΕΔΕ (Ε), ΤΑΣ
Τομείς που δίδονται Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16)
ΤΕΑΔΥ (από 01/2012), ΤΑΔΚΥ (από 01/2013), ΤΕΑΠΟΚΑ (από 01/2012), ΤΕΑΥΕΚ (από 01/2012), ΤΕΑΥΝΤΠ (από 10/2014), ΤΕΑΧ (από 10/2014), ΤΕΑΕΙΓΕ (από 10/2014), ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ (από 12/2014), ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΕΑΠΟΖΟ (από 12/2014), ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ (από 01/2012), ΤΕΑΠ ΟΤΕ (από 01/2012), ΤΕΑΠ ΔΕΗ (από 01/2012), ΤΑΠΤΠ (Alpha Bank από 01/2015), ΤΕΑΠΕΤΕ (από 07/2014), ΕΛΕΜ (από 03/2015), ΕΤΒΑ (από 03/2015), ΕΤΕΑΜ (από 9/2016), ΤΕΑΕΧ (από 01/2012), ΤΕΑΔ (από 01/2012), ΤΕΑΥΑΠ (από 01/2017), ΤΕΑΙΣΥΤ (από 01/2017), ΤΕΑΑ (από 01/2017), ΤΕΑΠΥΚ (από 01/2012), ΤΕΑΥΠΣ (από 01/2017), ΤΕΑΤΤΑΘ (από 01/2012), ΤΑΣ (από 01/2012), ΤΣΜΕΔΕ (από 01/2012), ΤΕΑΠΙΕΝ (από 11/2018), ΛEΠΕΤΕ (από 7/2019)